Top latest Five היופי Urban news"ניתן היה לפתח בתחילה לוגיקה בת עשר אפשרויות ולגזור ממנה את לוגיקת שתי האפשרויות."

"אין בידי אף 'קנה מידה' אוניברסלי שמאפשר לי לאשר או לפסול את תקפותן של אקסיומות ובעקבות כך לקבוע מה נכון ומהו רק 'מהלך מחשבתי ריק-מתוכן'. "

אתם כאן:   דף הבית מדע יהודי התפתלויות רבניות מלחמתם של המהרש"א והרבי מליובאוויטש הגיגים 'חרדי דמוקרטי' - הייתכן?

זהו מבחן אבטחה תקני שבו אנו משתמשים כדי למנוע משולחי דואר זבל ליצור חשבונות מזויפים ולשלוח דואר זבל למשתמשים.

טיפוח העור     קוסמטיקה     מוצרי קוסמטיקה     הרבלייף     ויטמינים לטיפוח העור     עור יבש קוסמטיקה

כל נושא הלוגיקה העמומה נועד לאפשר לנו להתמודד עם מצבי הידע העמום שלנו. הם אינם משקפים את מצבה של הטענה עצמה.

מה שטוב בספא שם, חוץ מזה שהכל חדש ונוצץ, זה שהמטפלות מקצועיות, לא מדברות יותר מדי, ובאמת רוצות לעשות נעים.

אם לא תענה, תהייה זו עדות לכך שקיבלת את עצתי ואם תענה, יעיד הדבר על כך שלא קיבלת את עצת עצמך.

אחרי המראות הקשים הרבים שפיארו את האינטרנט שלשום, ביום שאחרי ערב הגאלה השנתי של מוזיאון המטרופוליטן בניו יורק, אני לא רוצה להוסיף מראות שיזעזעו פה את האתר כי חבל. למי שפספסה, יש כאן מקבץ שדיי מסכם את החוויה, ורק אגיד שלמרות שנושא הערב היה טכנולוגיה ועתידנות, ולא היה מעצב אופנה אחד שלא פירש את הנושא במשמעויות של רובוטים מטאליים כעורים, ברור דבר אחד: עולם האופנה נמצא במשבר אמצע החיים, וזה יקח לו כמה שנים לתפוס כיוון מחדש ולהתפקס על עצמו.

יש להבדיל בין נכונות אבסולוטית לבין הוכחתה. גדל הראה שאי אפשר להוכיח את הנכונות של המתמטיקה הגבוהה, הוא לא כפר בכך שהיא או נכונה אבסולוטית או לא נכונה אבסולוטית.

יופי

אם אתה חרדי אתה חייב לפסול את הדמוקרטיה ואם אתה מאמין בדמוקרטיה אתה חייב לפסול את החרדיות. אלטרנטיבית, אתה יכול לזלזל בלוגיקה האנושית, להתעלם ממשמעותם של המונחים 'חרדי' ו'דמוקרטי', לעשות שקר בנפשך, לנשוך את שפתך התחתונה, לקוות לימים טובים יותר ולגלגל על לשונך כל דבר שקר שרק עולה על דעתך.

לעצם העניין, אני מאד מנסה לכתוב בעברית תקנית אבל נראה לי שהתקן הולך ומשתנה והבדלי המין של המספרים הולכים ונעלמים.

אם תחליף, תקבל שמבנה ההנחות שאתה צריך להניח במקום הוא הרבה פחות סביר א-פריורית מכיוון שהוא מסובך אתר ויהיר יותר, ושהיכולת ההסברית שלו נמוכה ביותר ולכן ההתאמה הגדולה לניסויים לא מגדילה את האמון בו.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top latest Five היופי Urban news”

Leave a Reply

Gravatar